Facultats, Escoles i Instituts

UIC Barcelona té facultats, escoles i instituts de diverses àrees de coneixement on s'imparteixen els estudis de la Universitat.

Facultat de Ciències Econòmiques i Socials

Facultat de Ciències de la Comunicació

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Facultat d'Humanitats

Facultat d'Odontologia

Facultat d'Educació

Facultat de Dret

School of Architecture

Instituts
Descobreix els instituts de UIC Barcelona i les àrees d'especialització de cadascun.

Institut Carlemany d’Estudis Europeus (ICEE)

Coneix l'institut de UIC Barcelona dedicat a la docència, estudi i recerca sobre la realitat europea.

Institut Universitari de Pacients

Descobreix l'Institut que busca el canvi social dels sistemes sanitaris del segle XXI.                                                          

Campus Barcelona

Campus Barcelona

Coneix al detall el nostre campus més cosmopolita situat a Barcelona i la variada oferta acadèmica que s'hi imparteix. 

Bioengineering Institute of Technology

Els objectius principals són establir nous sistemes i dispositius que puguin estimular la regeneració del teixit danyat o lesionat

Institute for Multilingualism

Coneix la docència, els serveis lingüístics i la recerca en lingüística aplicada de l'Institute for Multilingualism                                        

Campus Sant Cugat

Campus Sant Cugat

Amb una superfície d'ús acadèmic de més de 15.000 m2, és on s'imparteix Medicina, Fisioteràpia, Infermeria i Odontologia.

Institut d’Estudis Superiors de Bioètica (IESB)

Consulta les accions que fa la unitat creada per fomentar la docència i recerca de Bioètica.                                                                      

Institut d’Estudis Superiors de la Família (IESF)

Coneix el primer Institut a Espanya de rang universitari de polítiques familiars.

Escola de Doctorat

Coneix l'Escola dedicada a formar a futurs doctors.