Projectes de l'Àrea d'Economia de l'Educació

2019

Necessitats de formació a la Catalunya del futur (2030) i canvis necessaris en el sistema de formació professional reglat per cobrir-les. 

L’objectiu general del projecte és analitzar les necessitats de formació professional (FP) que s’han de cobrir a la Catalunya del futur, valorar l’educació necessària per cobrir-les i identificar el model de formació més adient. 

2018

Dels resultats del programa eduCAT es va publicar el llibre “Impacte del programa eduCAT en l’adquisició de competències de l’alumnat de secundària de Catalunya” i recentment, aquest setembre de 2018 els hi han acceptat un article a la revista International Journal of Education Research. 

http://catedraeconomiapublica.uic.es/impacte-del-programa-educat-en-ladquisicio-de-competencies-de-lalumnat-de-secundaria-de-catalunya/ 

Tota la informació a: