2019

MARIA MARTÍNEZ-UBIERNA DE EVAN

Propostes i mitjans necessaris per a la implementació de polítiques d'igualtat governamentals

La meva intenció amb aquest treball de recerca és estudiar la situació actual al mercat laboral, des de la perspectiva de gènere, i proposar polítiques coherents per combatre aquesta desigualtat. En el procés vull analitzar tota la informació possible i les dades rellevants per saber quins mitjans seran necessaris per arribar a la implementació d'aquestes polítiques. Finalment, si escau, m'agradaria dedicar una part de la feina a estudiar, també, l'efecte que aquestes desigualtats tenen en la salut de les persones i si les polítiques que es proposen podrien incloure mesures de prevenció per evitar-ho. 

PAULA GARCÍA

Es pot millorar l’eficiència dels sistemes de salut reorganitzant les inversions en tractament contra el càncer?

Aquest treball de final de grau és una recerca sobre com es fixen els preus dels tractaments anticàncer i com podem trobar una nova manera d’invertir perquè siguin més sostenibles per al sistema de salut pública. Es consideren els costos necessaris per al desenvolupament de medicina efectiva, així com les negociacions amb les institucions pertinents. L’objectiu final és trobar una metodologia i distribució del finançament que permeti a les autoritats tractar el màxim possible de pacients així com allargar-los l’esperança de vida amb qualitat.

MARIÑA PRIETO CAJARAVILLE

La indústria farmacèutica és un dels sectors empresarials més importants de l'economia nacional i social. 

Actualment, hi ha un concepte negatiu sobre aquest tipus d'indústria, que qüestiona la seva capacitat ètica a l'hora de seleccionar les línies de recerca. Per això, en aquest treball he decidit dur a terme un estudi dels mètodes de presa de decisions d’aquesta indústria i l’impacte que tenen en la salut poblacional.

D'una banda, he dut a terme un estudi de diferents malalties i l’impacte social i econòmic que tenen. Tot seguit, he analitzat els mètodes de les empreses farmacèutiques a l'hora de posar preu als medicaments, centrant-me en els que són necessaris per a les malalties en les quals m’he focalitzat. Finalment, i basant-me en les dades anteriorment recopilades, he analitzat la vinculació entre el preu d'aquests medicaments i el resultat que tenen en salut.