Secció

Generals

  1. Contribuir al progrés i al desenvolupament de la societat des del treball universitari, entorn de la família.
  2. Difondre el coneixement i les problemàtiques de les famílies.
  3. Aportar un coneixement rigurós i científic de la situació actual de la família i, des d'aquest coneixement, proposar actuacions possibles als agents socials.
  4. Crear i desenvolupar una xarxa internacional d'entitats i experts en família, de diferents àmbits i països, per a l'intercanvi de coneixements i experiències.

Específics

  1. Convertir-se en una entitat de referència documental, estadística i bibliogràfica sobre les polítiques de família en l'àmbit de parla hispana i en l'europeu, a través de les noves tecnologies.
  2. Desenvolupar docència específica en línia.
  3. Difondre dades i investigacions capdavanteres a través de seminaris i simposis.
  4. Formar experts en polítiques familiars.
  5. Contribuir a la formació professional i amb caràcter universitari dels pares i les mares de família.
  6. Tenir una presència activa en activitats sobre la família, nacionals i internacionals, i en el debat públic.