Universitat Internacional de Catalunya

Acreditacions

Acredita els nivells B1 i B2

Acreditació B2