CLUC logo ACLES

El CLUC CertAcles és el certificat de llengües de les dotze universitats catalanes. Està aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, acreditat per ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) i reconegut per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, la CRUE. 

A més, els exàmens CLUC tenen el segell CertAcles i estan reconeguts per CERCLES (Confederació Europea de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior), de la qual actualment formen part 27 països europeus. Per tant, el CLUC serveix per acreditar el nivell d’anglès en l’àmbit espanyol i europeu.

L’examen és uninivell, és a dir, avalua i certifica només els nivells B2 i C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) de les quatre destreses lingüístiques (expressió oral i expressió escrita, comprensió oral i comprensió escrita) amb garantia universitària. 

El CLUC acredita el nivell necessari per acabar els estudis de grau a les universitats catalanes, permet reconèixer crèdits (consulta’n els requisits aquí) i és també útil per a les convocatòries de mobilitat i per accedir a beques o ajuts.

UIC Barcelona          Universitat de Barcelona

El 2020, UIC Barcelona i la Universitat de Barcelona han signat un conveni per què l’alumnat de la Universitat Internacional de Catalunya pugui fer els exàmens oficials del CLUC B2 i C1 a la Universitat de Barcelona. 

Per inscriure’t, cal que ho facis directament a l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona, en aquest enllaç 

Descripció de l’examen CLUC CertAcles

L’examen és en format paper i es divideix en quatre proves: expressió escrita, expressió oral, comprensió escrita i comprensió oral. Trobaràs exemples de les proves CLUC d’anglès així com una explicació detallada de cada part i dels criteris d’avaluació de l’examen en la guia de l’examinand.

  • Dades bàsiques
  • Curs de preparació
  • Acredita el nivell B2 quasi de franc!

Dates i inscripció

Les convocatòries del curs 20/21 tindran lloc al juny de 2021.

Les inscripcions a l’examen CLUC CertAcles es fan directament a través del web de la Universitat de Barcelona. Per a més informació i per inscriure’t a l’examen, clica en el següent enllaç.

Destinataris

Es poden presentar a aquest examen l’alumnat, el PAS i el PDI de totes les universitats catalanes que necessitin certificar de manera fiable els nivells del B2 i C1 en les quatre competències lingüístiques. També s’hi pot presentar públic general que sigui major de 18 anys.

Preu

El CLUC CertAcles té un preu reduït per als estudiants universitaris de grau de 75 € i de 150 €, per al públic en general. 

Si consideres que no estàs preparat/ada per superar l’examen, UIC Barcelona t’ofereix cursos específics de preparació al CLUC B2 i al CLUC C1 de 30 hores presencials i 60 hores de treball autònom. Els cursos són virtuals, a través de la plataforma Moodle Collaborate. 

El preu del curs és de 375 € per l’alumnat de UIC Barcelona i inclou de 30. Els cursos són virtuals, a més de la matrícula a l’examen CLUC, que es fa a les instal·lacions de l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 582). 

Si vols més informació sobre el curs, clica aquí.

Si ets alumne de grau i vas iniciar els estudis a partir del curs 18/19, pots demanar l’ajut Parla3 per sufragar part de la matrícula de l’examen CLUC CertAcles B2 o del curs de preparació al CLUC B2. Podràs sol·licitar una beca per sufragar fins a 350 euros de la matrícula del curs, o fins a 50 euros de l’examen CLUC CertAcles B2, en el cas que t’hi presentis directament. 

El termini de presentació de les sol·licituds és anual i finalitza el 30 de setembre del curs següent a l’examen. No deixar passar aquesta oportunitat!