La matrícula del curs inclou les taxes de l’examen. El títol acreditatiu que s’obté, si se supera l’examen, és un títol propi de les universitats catalanes de nivell B2 o de nivell C1, amb el qual podràs acreditar el teu nivell abans de graduar-te.

El certificats propis de UIC Barcelona són reconeguts per tot el sistema educatiu català, et serveixen per acreditar el nivell necessari per acabar els estudis de grau a les universitats catalanes i són també útils per a les convocatòries de mobilitat i per accedir a beques o ajuts.