Certificat de capacitació del personal acadèmic per a la docència en anglès (CLUC-EMI)

Què és el CLUC-EMI?

Aquest examen consta de dues proves, una prova escrita i una d’oral, i té com a objectiu principal avaluar si l’examinand té la capacitat lingüística necessària per desenvolupar la tasca docent en anglès. Les competències lingüístiques que s’avaluaran es troben, en alguns casos, a la franja del B2 del nivell del MECR i, en altres casos, en el nivell C1 del MECR. 

A qui s’adreça?

Aquest examen s’adreça al personal acadèmic (PDI) interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per fer docència en anglès en l’àmbit universitari.

Quan es farà?

  1. Prova d’expressió escrita (90 minuts): 20 de gener de 13 a 14.30 h. Campus Sant Cugat
  2. Prova d’expressió oral (30 minuts, individual): Del 16 al 27 de gener, en diferents horaris a convenir, al Campus Barcelona i al Campus Sant Cugat.

Com i quan puc inscriure’m a la prova?

Període de matrícula

Del 12 de desembre al 10 de gener.

Procés de matrícula

Cal emplenar el formulari d’inscripció.

Places

Hi ha un màxim de 35 places (Les places s’assignaran per ordre de pagament. Cal un mínim de 10 inscripcions per poder dur a terme aquesta convocatòria).

Preu
  • 75 €: tarifa general

Com es prepara l’examen? 

El CLUC-EMI està vinculat a un curs de preparació de 6 hores presencials que es farà l’11, el 16 i el 18 de gener, de 15 a 17 h. Per fer la inscripció només heu d’omplir el següent formulari. No és obligatori fer el curs per poder presentar-se a l'examen. Inscripcions fins el 9 de gener.

Inscripció

Més informació

La propera convocatòria de la prova CLUC-EMI serà el 30 de juny de 2023 al Campus Barcelona.