Català de suficiència (C1)

45 h presencials + 30 h virtuals

5,5 ECTS

+34 93 254 18 00

  • Presentació
  • Prova de nivell i admissió
  • Dades de contacte

Què?

Curs extensiu preparatori del certificat de nivell de suficiència de 45 hores presencials i 30 hores de treball virtual (5,5 ECTS) que et permetrà consolidar la normativa del català, expressar-te oralment i per escrit utilitzant un repertori d’estructures ric i divers, i produir textos adequats i ben estructurats sobre temes complexos dels àmbits social, acadèmic i professional. El curs inclou l’examen final CLUC equivalent al nivell C1 del MECR amb certificat reconegut per la Generalitat de Catalunya.

Per a qui?

Membres de la comunitat universitària (alumnes, PAS i PDI) i persones externes

Com?

Curs semestral semipresencial (45 hores presencials + 55 hores en línia)

On i quan?

  • 1r semestre

Campus Barcelona, del 10 d’octubre al 30 de gener, dimarts, 17-20 h

Campus Sant Cugat, del 5 d’octubre al 8 de febrer, dijous, 17-20 h

  • 2n semestre

Campus Barcelona, del 13 de febrer al 4 de juny (el 30 d’abril no hi ha classe), dimarts, 17-20 h

Campus Sant Cugat, del 15 de febrer al 6 de juny (el 2 de maig no hi ha classe), dijous, 17-20 h

Preu

  • Alumnat de UIC Barcelona: 250 €
  • PDI i PAS de UIC Barcelona: 150 €
  • Persones externes: 300 €

El preu del curs inclou els drets d'examen de la primera convocatòria. Els drets d'examen de la segona convocatòria tenen un cost de 50 € per a la comunitat universitària de UIC Barcelona i de 75 € per a l'alumnat extern.

Acreditació

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana C1 reconegut per la Generalitat de Catalunya. Per tal d’obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % de les sessions presencials, dur a terme amb aprofitament les activitats del curs (presencials i en línia) i superar els exàmens CLUC C1 o C1 per al PDI.

Reconeixement de crèdits

Aquest curs té una càrrega lectiva de 5,5 crèdits ECTS. Si ets un alumne de grau de UIC Barcelona, pots sol·licitar el reconeixement de 3 crèdits ECTS per aquest curs. Si ets un alumne Erasmus, pots incloure aquest curs en el teu learning agreement. Per als alumnes de mobilitat, el nombre de crèdits reconeguts per aquest curs dependrà de la universitat d’origen. Si vols més informació sobre el procés de reconeixement de crèdits a UIC Barcelona, clica aquí

Prova de nivell

Per fer aquest curs, cal tenir assolits els coneixements equivalents al nivell B2. Per tal de determinar que tens el nivell adequat per poder inscriure’t al curs de nivell C1, et demanem que facis la prova de nivell següent

  1. Instruccions per fer la prova de nivell
  2. O bé que et posis en contacte amb nosaltres a través del correu multiling@uic.cat.

Sol·licitud d’admissió

Per inscriure’t al curs, només has d’emplenar el formulari corresponent al semestre i campus en què vulguis fer el curs. Un cop enviïs el formulari, rebràs un correu electrònic amb les dades de pagament per formalitzar la matrícula.

Semestre 1

Semestre 2

La impartició d’aquest curs està subjecta a un nombre mínim d’inscripcions.

Si no poguessis fer el curs per problemes d’horari, posa’t en contacte amb nosaltres:

Dades de contacte

Institute for Multilingualism
Edifici Gamma i Delta
Terré, 11-19
08017 Barcelona
Tel. (+34) 932 541 800
multiling@uic.cat