Des del curs 2014-2015, cada primavera, l’Institute for Multilingualism organitza un seminari de recerca que té lloc a les instal·lacions de UIC Barcelona. L’objectiu principal és intercanviar interessos de recerca relacionats amb la lingüística, la lingüística aplicada i l’educació plurilingüe amb professorat d’altres universitats i d’altres facultats de UIC Barcelona.

Cada any hi participen universitats de Catalunya i d’arreu, com la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Navarra o l’Euskal Herriko Unibertsitatea (Universitat del País Basc).

L’eix principal de recerca de l’Institute for Multilingualism i del grup de recerca MULTIMAT se centra en l’estudi dels diferents contextos d’aprenentatge de llengües, especialment de llengües estrangeres. Principalment, ens interessa el desenvolupament del multilingüisme en un context natural, en un context d’immersió o en un context d’aprenentatge formal.

Programa de la 7a edició