Spring Research Seminar

Des del curs 2014-2015, cada primavera, l’Institute for Multilingualism organitza un seminari de recerca que té lloc a les instal·lacions de UIC Barcelona. L’objectiu principal és intercanviar interessos de recerca relacionats amb la lingüística aplicada i l‘educació plurilingüe amb professorat d’altres universitats i d’altres facultats de UIC Barcelona.

Cada any hi participen altres universitats, com la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad de Navarra o l’Euskal Herriko Unibertsitatea (Universidad del País Vasco).

L’eix principal de recerca de l’Institute for Multilingualism i del grup de recerca MULTIMAT se centra en l’estudi dels diferents contextos d’aprenentatge de llengües estrangeres. Principalment, ens interessa el desenvolupament del multilingüisme mitjançant l’adquisició del llenguatge en un context natural, en un context d’immersió o en un context d’aprenentatge formal.

Fem recerca en lingüística aplicada en aquests tres camps específics:

  • Els efectes dels enfocaments d’Integració de Continguts i Llengua en l’Educació Superior o ICLES (ICLHE en les sigles en anglès), Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua o AICLE (CLIL en les sigles en anglès) i Anglès com a Llengua Estrangera o ALE (EFL segons les sigles en anglès) en els guanys lingüístics a tots els nivells educatius.
  • Les interaccions socials i les seves conseqüències per a l’ensenyament, l’aprenentatge i el desenvolupament del professorat en els contextos d’ICLES, AICLE i Anglès com a Llengua Vehicular (DUA, Docència Universitària en Anglès).
  • L’adquisició i l’aprenentatge de català, castellà, llengües estrangeres i llengües d’herència o familiars a Catalunya.