Equip Servei Relacions Internacionals

Isabel Pera Segarra
Isabel Pera Segarra
Directora del Servei de Relacions Internacionals

La Isabel dirigeix el Servei de Relacions Internacionals, defineix l’estratègia de la Universitat per a la mobilitat dels estudiants i el personal i en promou la cooperació i la internacionalització. Representa la Universitat en diferents comissions, fires i esdeveniments, a les quals aporta la seva experiència professional, adquirida en treballar anteriorment a dues universitats i organitzacions internacionals i viure a Bèlgica, els Països Baixos i l’Argentina.

El món és un llibre, i aquells que no viatgen en llegeixen només una pàgina.
San Agustín
Celia Martínez Martínez
Celia Martínez Martínez
Gerent d’Aliances Globals i Mobilitat del Personal

La Celia és responsable de dues àrees essencials de UIC Barcelona: les aliances amb universitats i la mobilitat del personal. Entre les seves funcions principals figuren les següents: construir i desenvolupar relacions estratègiques amb universitats importants, identificar i promoure oportunitats d’intercanvi laboral amb l’estranger per al personal de UIC Barcelona i actuar d’ambaixadora de UIC Barcelona en fires i esdeveniments internacionals.

El nostre destí mai no és un lloc, sinó una nova forma de veure les coses.
Henry Miller
Sharon Rauet Frentjen
Sharon Rauet Frentjen
Administradora d’Aliances i Beques

La Sharon s’ocupa de tots els pagaments de beques de mobilitat i ofereix orientació i suport administratiu en acords institucionals i internacionals de cooperació, mobilitat del personal i qualsevol altre tema de l’Oficina de Relacions Internacionals.

Un vaixell està molt segur a port, però la seva essència és estar a alta mar.
Paulo Coelho
Mònica Luque Xicota
Mònica Luque Xicota
Coordinadora de Mobilitat Internacional

La Mònica s’ocupa de totes les accions relacionades amb els estudiants que participen en el programa d’intercanvi, tant Incoming com Outgoing (Campus Sant Cugat i Campus Barcelona [Facultat d’Educació]). També representa la Universitat en esdeveniments internacionals i col·labora en projectes estratègics transversals de caràcter internacional. Li agrada relacionar-se socialment i sempre està disposada a donar alguns consells sobre la ciutat que porta al seu cor, Barcelona.

Si rebutges el menjar, ignores els costums, tems la religió i evites la gent, és millor que et quedis a casa.
James Michener
Reetta Heikkinen
Reetta Heikkinen
Coordinadora de Mobilitat Internacional júnior, Campus Barcelona

La Reetta s’encarrega de la gestió diària de la mobilitat d’estudiants i participa en la planificació de diversos projectes i accions, com la Sessió de Benvinguda. És el principal punt de contacte tant per als estudiants incoming, com per als outgoing, de les facultats del Campus Barcelona.

Don't listen to what they say. Go see!
Unknown
Silvia Loewe
Coordinadora de Mobilitat Internacional sènior, Campus Barcelona

La Sílvia lidera projectes de llarga durada i de fons de Relacions Internacionals en col·laboració amb les facultats i altres serveis de UIC Barcelona, per exemple, la coordinació entre els dos campus, temes de qualitat, comunicació, web i dobles titulacions internacionals. També dona suport a les gestions de mobilitat d’estudiants.

Viajamos para cambiar, no de lugar, sino de ideas.
Hippolyte Taine