Visitants o Free movers

Programa Visitants o Free movers

El programa d’alumnes visitants de la UIC està obert a tot l’alumnat que vulgui cursar estudis durant un semestre o un curs en alguna facultat de la Universitat. En aquest cas no cal haver firmat cap conveni institucional amb cap altra universitat. L’estudiant haurà de pagar el preu per crèdit de les assignatures que cursi a la UIC. (El preu s’estableix segons la titulació.) L’estudiant visitant té dret a un certificat de notes corresponent a les assignatures cursades a la UIC, el qual no implica el lliurament de cap títol d’aquesta universitat.