Subject teachers list

Dra.
Marta
CUSÓ
SERRA
Facultat d'Humanitats
Departament d'Humanitats
Associada
Extensió: 
mcuso@uic.es
Fotografia del professor