Subject teachers list

Dr.
Miguel
VIDAL-QUADRAS
TRIAS DE BES
Facultat de Dret
Departament de Dret
Associat
Extensió: 
mvidalquadras@uic.es
Fotografia del professor