Subject teachers list

Dra.
Núria
GONZÁLEZ
CAMPAÑÁ
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Departament d'Economia i Organització d'Empreses
Associada
Extensió: 
ngonzalezc@uic.es
Fotografia del professor