Alfonso Méndiz, nou degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de UIC Barcelona

04/09/15
Comparteix aquesta informació

Alfonso Méndiz Noguero, doctor en Comunicació Pública, ha estat elegit nou degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de UIC Barcelona, en substitució del doctor Iván Lacasa Mas.

Alfonso Méndiz, nou degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de UIC Barcelona

La Facultat de Ciències de la Comunicació de UIC Barcelona imparteix graus en Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques, a més del Postgrau i Màster en Periodisme Esportiu i el Postgrau en Periodisme i Projectes d’Innovació Digital.

Méndiz planteja consolidar i potenciar el pes acadèmic de la Facultat, sense descuidar el contacte amb el món professional i l’obtenció de pràctiques per als alumnes. Entre els seus objectius consta prioritzar la carrera acadèmica del professorat, potenciant grups de recerca dins de la Facultat i estades de recerca en altres centres de prestigi. Durant el seu deganat, també vetllarà per fomentar les relacions acadèmiques, institucionals i personals amb la resta de facultats de Ciències de la Comunicació de Catalunya i de l’Estat.

La internacionalització també tindrà un pes més gran, atès que un dels seus objectius és atreure alumnat de tot Espanya, Llatinoamèrica i de la resta de països, per a la qual cosa s’ampliarà l’oferta d’assignatures impartides en anglès. Un altre repte que planteja Méndiz és la consecució de l’excel·lència acadèmica, tant pel que fa a l’avaluació interna com a l’avaluació dels alumnes.

Finalment, Méndiz remarca la vital importància de l’objectiu de la promoció: “Hem de ser prou proactius com per assumir com a propi aquest repte que afecta totes les facultats d’Espanya, i en particular les de la nostra comunitat autònoma, i prou creatius com per trobar fórmules noves i eficaces des de la instància docent i investigadora.”

Alfonso Méndiz ha estat professor de Comunicació Audiovisual i Publicitat a la Universitat de Màlaga. Amb anterioritat, va ser professor de Narrativa Audiovisual i subdirector del Departament de Cultura i Comunicació Audiovisual a la Universitat de Navarra. Als Estats Units va cursar estudis de cinema a la University of California, Los Angeles (UCLA), on va obtenir el diploma en Production in Motion Pictures and Television el 1992. Durant la seva estada a Los Angeles va treballar a la productora de Harry Ziesmer, com a ajudant de direcció de Francis Ford Coppola.

A més, ha impartit nombrosos cursos sobre mitjans de comunicació, ha publicat 14 llibres i ha dirigit 12 tesis doctorals. Destaquen les seves publicacions en l’àmbit cinematogràfic i publicitari, a més de la seva col·laboració en diverses publicacions en el món del cinema i en d’altres d’interès general. Méndiz, preocupat per les qüestions eticojurídiques de la comunicació, ha escrit els capítols relatius a la publicitat en dos manuals universitaris: Ética de la Información y de la Comunicación (2002) i Derecho de la Información y de la Comunicación (2003).