Audiència pública del procés d’acreditació de la Facultat de Ciències de la Comunicació

12/09/16
Comparteix aquesta informació

La Facultat de Ciències de la Comunicació està immersa en el procés d’acreditació de les titulacions de Grau en Comunicació Audiovisual i Grau en Publicitat i Relacions Públiques, procés descrit en el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de títols oficials (MVSMA) establert per l’Agència del Sistema Universitari Català, AQU Catalunya.

El proper dia 20 de setembre un Comitè d’Avaluació Extern constituït per AQU Catalunya visitarà UIC Barcelona per tal d’avaluar in situ el desenvolupament de les titulacions. Concretament, la visita d’acreditació té els següents objectius: assegurar la qualitat dels programes formatius oferts, d'acord amb els nivells de qualificació establerts i els criteris de la normativa vigent, garantir informació vàlida i fiable que ajudi en les decisions dels usuaris del sistema universitari, i facilitar els processos interns de millora de la qualitat dels programes i els serveis desenvolupats per les universitats catalanes.

Entre les diverses audiències planificades s’estableix una audiència pública on poden assistir totes aquelles persones que estiguin interessades a expressar la seva opinió sobre el desenvolupament del Grau en Comunicació Audiovisual i del Grau en Publicitat i Relacions Públiques.

S’informa que l’audiència pública tindrà lloc el proper dia 20 de setembre a les 18.30h a la Sala de Juntes del Rectorat.