Audiència pública del procés d’acreditació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

17/10/16
Comparteix aquesta informació

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut està immersa en el procés d’acreditació de les titulacions de Grau en Infermeria, Grau en Fisioteràpia i Màster universitari en Gestió Sanitària, procés descrit en el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de títols oficials (MVSMA) establert per l’Agència del Sistema Universitari Català, AQU Catalunya.

El proper dia 24 d’octubre un Comitè d’Avaluació Extern constituït per AQU Catalunya visitarà UIC Barcelona per tal d’avaluar in situ el desenvolupament de les titulacions. Concretament, la visita d’acreditació té els següents objectius: assegurar la qualitat dels programes formatius oferts, d'acord amb els nivells de qualificació establerts i els criteris de la normativa vigent, garantir informació vàlida i fiable que ajudi en les decisions dels usuaris del sistema universitari, i facilitar els processos interns de millora de la qualitat dels programes i els serveis desenvolupats per les universitats catalanes.

Entre les diverses audiències planificades s’estableix una audiència pública on poden assistir totes aquelles persones que estiguin interessades a expressar la seva opinió sobre el desenvolupament del Grau en Infermeria, del Grau en Fisioteràpia i del Màster universitari en Gestió Sanitària.

S’informa que l’audiència pública tindrà lloc el proper dia 24 d’octubre a les 17.00h a l’aula A25 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.