Audiència pública del procés d’acreditació de la Facultat d’Humanitats

14/01/19
Comparteix aquesta informació

La Facultat d’Humanitats està immersa en el procés d’acreditació de les titulacions del Grau en Humanitats i Estudis Culturals i del Màster Universitari en Gestió Cultural, procés descrit en el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de títols oficials (MVSMA) establert per l’Agència del Sistema Universitari Català, AQU Catalunya.

Audiència pública del procés d’acreditació de la Facultat d’Humanitats

El proper dia17 de gener un Comitè d’Avaluació Extern constituït per AQU Catalunya visitarà UIC Barcelona per tal d’avaluar in situel desenvolupament de les titulacions. Concretament, la visita d’acreditació té els objectius següents:

  • assegurar la qualitat dels programes formatius oferts, d'acord amb els nivells de qualificació establerts i els criteris de la normativa vigent,
  • garantir informació vàlida i fiable que ajudi en les decisions dels usuaris del sistema universitari, i
  • facilitar els processos interns de millora de la qualitat dels programes i els serveis desenvolupats per les universitats catalanes.

Entre les diverses audiències planificades s’estableix una audiència públicaa la qual poden assistir totes aquelles persones que estiguin interessades a expressar la seva opinió sobre el desenvolupament dels estudis.

S’informa que l’audiència pública tindrà lloc el proper dia17 de gener a les 15 h a la Sala de Juntes del Rectorat.