Bas i Vilafranca, reelegit membre del Consell de Garanties Estatutàries

14/03/13
Comparteix aquesta informació

Àlex Bas i Vilafranca, professor de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques va ser reelegit ahir com a membre del Consell de Garanties Estatutàries. Bas i Vilafranca forma part del consell des que es va constituir el 2009.

Bas i Vilafranca, reelegit membre del Consell de Garanties Estatutàries

El Consell de Garanties Estatutàries és la institució de la Generalitat que vetlla per l’adequació de les normes amb rang de llei del Govern i el Parlament a l’Estatut i a la Constitució. Així mateix, també és responsable d’identificar, amb caràcter previ a la presentació dels recursos corresponents, els possibles motius d’inconstitucionalitat i de conflicte de competències que puguin afectar l’autogovern català o l’autonomia local com a conseqüència de la normativa d’origen estatal. El Consell és integrat per nou consellers nomenats pel president de la Generalitat, sis a proposta del Parlament i tres a proposta del Govern, entre juristes de reconeguda competència amb més de quinze anys d’experiència professional en el món del dret. 

Bas és doctor en Dret per la UAB. Va realitzar part del seu postgrau a la Robbins Collection (Berkeley Law) de la Universitat de Califòrnia (1995 i 2000). Quant a la seva trajectòria professional, l’ha desenvolupat en el sector públic: com a director del Gabinet d’Estudis dels Departaments de Governació, Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya (1996-2003), i posteriorment com a assessor en matèria parlamentària al Parlament de Catalunya (2004-2009). També ha estat coredactor del Projecte de llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya (2002) i va participar en el procés d’elaboració del nou Estatut (2004-2006).

Ha estat membre de diversos organismes institucionals: vocal de la Comissió Mixta de Transferències Generalitat-Estat (2007-2009); vocal del Consell per a l’impuls i el seguiment del desplegament de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (2007-2009); conseller del Consell Assessor de RTVE a Catalunya, per elecció del Parlament (2006-2009), i vocal titular de la Comissió Institucional de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (1999-2004).

La seva línia de recerca universitària actualment és la justícia constitucional i les institucions de dret públic, des d’una perspectiva comparada amb el món anglosaxó (Common Law). L’any 2011 va ser guardonat amb la Senior Robbins Collection Fellowship award (School of Law, University of California, Berkeley). Com a professor de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques de la UIC imparteix l’assignatura Introduction to Comparative Law al segon curs del grau de Dret.

El Consell de Garanties Estatutàries, fruït de la reforma de l’Estatut de 2006, es va constituir el 24 de novembre de 2009 i ha esdevingut la institució que amb funcions més àmplies ha succeït l’anterior Consell Consultiu (1981-2009). Com a proposta del Parlament, Bas i Vilafranca ha estat conseller des del naixement d’aquesta institució.