UIC Barcelona signa un conveni marc de col·laboració amb la Universitat Estatal Social de Rússia (RGSU)

24/10/18
Comparteix aquesta informació

Aquest conveni de col·laboració va ser presentat en una sessió pública el 3 d’octubre passat per Montserrat Gas, directora de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família, i Pilar Lacorte, sotsdirectora de programes docents. El conveni signat amb la RGSU és la base per a altres acords entre totes dues entitats i té  l’objectiu de promoure l’intercanvi d’estudiants de grau i postgrau entre totes dues universitats.

UIC Barcelona signa un conveni marc de col·laboració amb la Universitat Estatal Social de Rússia (RGSU)

La RGSU ha manifestat el seu interès a incorporar el Postgrau Matrimoni i Educació Familiar –en les seves versions en anglès i rus– en la seva oferta de postgrau. Es preveu que en el futur professors i estudiants d’aquesta universitat cursin aquest postgrau i obtinguin una doble titulació.

La Universitat Estatal Social de Rússia http://en.rgsu.net/ va ser fundada el 1991. Aquesta universitat és actualment la primera en el desenvolupament de reformes socials i a impulsar programes entorn de les àrees de treball social, discapacitat, joventut i gerontologia. Des dels seus inicis han passat pels seus programes més de 400 mil treballadors socials.