El Dr. Corcó, nou expert de l’agència de la Santa Seu que avalua la qualitat universitària

01/12/17
Comparteix aquesta informació

El primer encàrrec que ha rebut el Dr. Corcó com a expert de l’Agència de la Santa Seu per a l’Avaluació i la Promoció de la Qualitat a les Universitats i Facultats Eclesiàstiques (AVEPRO) ha estat l’avaluació institucional de la Universitat Eclesiàstica de San Dámaso (UESD).

El Dr. Corcó, nou expert de l’agència de la Santa Seu que avalua la qualitat  universitària

El procés d’avaluació el duu a terme una comissió externa en la qual participa el Dr. Corcó. Aquesta comissió ha estudiat la situació actual i les perspectives de futur del centre amb un estudi previ per després visitar la UESD els dies 23 i 24 de novembre. Així han tingut un tracte més proper amb els membres de les juntes de facultats i amb els representants de professors i alumnes, entre d’altres.

Després d’aquesta etapa, es redactarà un informe amb l’anàlisi dels experts i les seves recomanacions estratègiques de futur per a la UESD. El Dr. Corcó ocuparà el càrrec com a expert AVEPRO fins al 2022.