Dues professores de Dret participen en un congrés internacional sobre menors i filiació

10/11/17
Comparteix aquesta informació

La vicedegana de la Facultat de Dret, María Fernández Arrojo, i Carmen María Lázaro van participar en el Congrés Internacional “Menores: filiación y protección”, que va tenir lloc a Almeria.

Dues professores de Dret participen en un congrés internacional sobre menors i filiació

El congrés, organitzat per la Facultat de Dret de la Universitat d’Almeria, la UNED, l’IDADFE (Institut de Desenvolupament i Anàlisi del Dret de Família a
Espanya) i el Col·legi de Registradors d’Andalusia, va tractar de temes com filiació, inclosa la filiació dels menors sorgida de gestació per compte d’altri; pàtria potestat, amb relació a internet i xarxes socials; contacte directe i regular amb els dos progenitors; desemparament, guarda, acolliment; adopció; guarda amb fins d’adopció; adopció internacional i adopció oberta, entre d’altres.

Per la seva banda, la Dra. Fernández Arrojo va abordar en la seva intervenció la prestació del consentiment en els precontractes esportius de menors i va analitzar en aquest sentit la STS de febrer de 2013.

La Dra. Lázaro, per part seva, va parlar de les qüestions que planteja la filiació en els ventres de lloguer, en una taula rodona en la qual es van tractar diferents aspectes familiars que poden afectar menors.