Durany i Bosch participen en un manual sobre el dret de l'empresa en el Codi civil català

12/03/13
Comparteix aquesta informació

El Dr. Salvador Durany i Antonio Bosch, professors de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques, han participat en la publicació del manual «Estudios sobre el Derecho de la empresa en el Código civil de Cataluña» coordinat per Javier Valle Zayas, Juan Antonio Pérez Rivarés i José Ramón Salelles i editat per J. M. Bosch Editor.

Durany i Bosch participen en un manual sobre el dret de l'empresa en el Codi civil català

El Dret civil de Catalunya, amb la regulació successiva de diferents institucions de dret privat, afecta l'actuació, l'organització i l'exercici de l'activitat de les empreses en el tràfic econòmic. En el llibre advocats, notaris, registradors, magistrats i professors universitaris contribueixen des de la seva experiència a l'anàlisi i la resolució d'aquesta incidència des d'un punt de vista pràctic.

En concret, el Dr. Salvador Durany participa en el manual amb el capítol " El derecho de retención en Cataluña". En aquest fragment del llibre, Durany compara com es tracta el dret de retenció en el Codi civil i com es presenta ara en el nou Codi civil català. Com el mateix autor explica, el capítol és "un treball sobre la nova regulació catalana del dret de retenció, que és una eina que els ordenaments han acostumat a posar en mans dels creditors per facilitar el cobrament dels seus deutes".

Per la seva banda, Antonio Bosch participa en l'obra amb el capítol " Aspectos civiles de los pactos sucesorios". Al llarg de la seva contribució, Bosch analitza el concepte, la utilitat, la naturalesa i les característiques dels pactes successoris. Així mateix, aprofundeix en aspectes com els efectes d'aquests pactes, la nul·litat o la incidència que tenen en les crisis matrimonials o de convivència.

El llibre presta una atenció especial a l'elaboració doctrinal i l'aplicació judicial en diferents instàncies. A l'hora d'elaborar-lo, els autors han preferit atribuir més rellevància a allò que es considera important per a la pràctica, amb la finalitat d'oferir un instrument útil per als operadors jurídics que interpreten i apliquen el Codi civil de Catalunya.

L'obra està coordinada per Javier Valle Zayas, president de la Secció de Dret Mercantil de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i soci del despatx d'advocats Uría Méndez; el Dr. Juan Antonio Pérez Rivarés, advocat d'aquest mateix despatx, i José Ramón Salelles , catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i consultor d'Uría Menéndez.