El conseller de Salut inaugura la Unitat d'Atenció d'Infermeria, Docència i Recerca (AIDIR) de la UIC

20/11/14
Comparteix aquesta informació

El conseller de Salut, l'Hble. Sr. Boi Ruiz, ha inaugurat la Unitat d'Atenció d'Infermeria: Docència i Recerca (AIDIR), un projecte docent amb caràcter investigador creat per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) amb la col·laboració del Parc Sanitari Pere Virgili. Aquesta unitat, ubicada a l'edifici Llevant del complex hospitalari, té com a missió donar un servei a la comunitat, formar els estudiants en els nous rols infermers, desenvolupar nous projectes d'investigació i reafirmar el lideratge infermer.

El conseller de Salut inaugura la Unitat d'Atenció d'Infermeria, Docència i Recerca (AIDIR) de la UIC

L’equip AIDIR està format per dues coordinadores de la UIC, dos tutors clínics, infermers del Parc Sanitari Pere Virgili i estudiants d’Infermeria de la UIC, els quals, mitjançant una entrevista i una valoració d’infermeria, detecten les necessitats del pacient i els seus familiars o cuidadors i elaboren un pla de treball per a aquestes persones.

La població a qui s’adreça aquesta unitat són els pacients crònics amb pluripatologia hospitalitzats al Parc Sanitari Pere Virgili, així com els familiars o cuidadors. L’equip procurarà desenvolupar tasques de promoció de la salut, capacitar aquests pacients perquè tinguin autocura i potenciarà el desenvolupament d’habilitats conductuals, emocionals i socials.

El Parc Sanitari Pere Virgili és una empresa pública, creada per la Generalitat de Catalunya i adscrita al Servei Català de la Salut, amb personalitat jurídica pròpia i amb gestió ajustada al dret privat. Situada al cor de Barcelona, entre els barris de Sant Gervasi i Vallcarca, té com a objectiu principal concentrar l’oferta sanitària, per tal d’ampliar als ciutadans les disponibilitats d’atenció sanitària i sociosanitària.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) va néixer l’any 1997 amb l’objectiu d’oferir una formació integral de qualitat i promoure la recerca per posar-la al servei de la societat. Lligada al món empresarial i amb un marcat caràcter internacional, als seus dos campus —situats a Barcelona i a Sant Cugat del Vallès— s’hi imparteixen 13 graus, 7 dobles graus i uns 70 programes de postgrau.

El grau en Infermeria de la UIC s’imparteix al Campus Sant Cugat, i depèn de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. El departament d’Infermeria proposa un ensenyament personalitzat, mitjançant una proporció adequada entre docents i alumnes, i ofereix un assessorament individual. L’alumnat té la possibilitat d’obtenir Menció en el títol. La vocació d’innovar en docència permet que hi hagi docència conjunta i interdisciplinària amb els estudis de Medicina, en espais de simulació que disposen de l’última tecnologia. Així mateix, les pràctiques s’introdueixen en el pla d’estudis des del primer curs.