El Dr. Gilbert Taglang imparteix un curs sobre el tractament de fractures de maluc

15/12/14
Comparteix aquesta informació

El Dr. Gilbert Taglang, inventor del sistema d’enclavat Gamma 3 per a fractures de maluc i voltants, va impartir un curs a una trentena de cirurgians i traumatòlegs de tot Espanya al Laboratori d’Anatomia Quirúrgica i Funcional de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), que dirigeix la Dra. Marian Lorente. Aquest tipus de curs, que habitualment se celebra a Estrasburg, es va impartir per primera vegada a Espanya i va constar de tres tallers en els quals es van treballar les principals tècniques utilitzades amb els sistemes d’enclavat T2 i Gamma 3. Es va practicar tant en cadàvers com en sawbone o os artificial.

El Dr. Gilbert Taglang imparteix un curs sobre el tractament de fractures de maluc

El curs, patrocinat per Stryker, pretenia traslladar als professionals les habilitats i competències per poder tractar i gestionar fractures complexes; conèixer noves tècniques per al tractament de les fractures amb enclavat; mostrar un major coneixement de les tècniques de reducció per aconseguir una millor restauració anatòmica; utilitzar de forma apropiada les guies distals de tractament percutani mínimament invasives i treballar tècniques d’enclavat avançades per tractar fractures en ossos llargs.

Les fractures de maluc, tíbia, fèmur o húmer, molt freqüents en l’ancianitat, constitueixen un greu problema de salut per la seva freqüència alta i creixent. L’enclavat endomedul·lar és una tècnica que evita l’operació quirúrgica i és mínimament invasiva. El cargol Gamma 3, creat el 2004, és actualment el més implantat al món i s’ha implantat més de 2,5 milions de vegades a Espanya.