El Dr. Rafael Matesanz analitza a la UIC l'èxit de l'Organització Nacional de Trasplantaments

19/09/12
Comparteix aquesta informació

El cap de servei de Nefrologia de l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid i director de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), Rafael Matesanz, va oferir ahir una conferència a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC, en la qual va analitzar l'eficàcia del model espanyol de trasplantaments d'òrgans.

El Dr. Rafael Matesanz analitza a la UIC l'èxit de l'Organització Nacional de Trasplantaments

Matesanz, premi Príncep d’Astúries de Cooperació
Internacional el 2010 per la seva lluita des de l’ONT per l’eradicació mundial
del tràfic d’òrgans, ha impartit una sessió en què ha exposat l’eficàcia del
“model espanyol” de trasplantaments d’òrgans. Rafael Matesanz és l’artífex principal
i responsable d’aquest model que ha portat Espanya des dels nivells mitjans i
baixos en donació durant els anys vuitanta a situar-se en el primer lloc del
món, amb taxes de donacions i trasplantaments de més del doble que la mitjana
de la Unió Europea.

Durant la conferència, a la qual han assistit tant
professors com alumnes, el reconegut nefròleg ha explicat que la clau del model
organitzatiu espanyol no és tant una qüestió de “campanyes de sensibilització,
sinó de bona organització entre totes les comunitats autònomes i, concretament
–afirma el doctor–, de tenir uns bons coordinadors molt ben preparats”, que són
els que realment detecten els possibles donants i acaben sent un referent a
nivell mundial.

Respecte a la situació actual de crisi econòmica,
Matesanz ha destacat que el sistema de l’ONT suposa un estalvi molt
significatiu en la despesa sanitària pública. En aquest sentit, afirmava que “un
trasplantament de ronyó, per exemple, s’amortitza en un any i mig mentre que
els costos anuals d’una diàlisi són molt elevats i duradors”.

Després de la creació de l’Organització Nacional de
Trasplantaments, Espanya ha passat de 14 donants per milió de població a 34,6
donants. L’ONT és un organisme coordinador de caràcter tècnic que pertany al
Ministeri de Sanitat i Política Social, encarregat de desenvolupar les funcions
relacionades amb l’obtenció i utilització clínica d’òrgans, teixits i
cèl·lules. El principal objectiu és la promoció de la donació altruista amb
l’única finalitat que el ciutadà espanyol que necessiti un trasplantament
tingui les majors i millors possibilitats d’aconseguir-ho.