El fiscal de menors de Barcelona: “Tot s’ha d’orientar a la reinserció del delinqüent menor”

24/11/14
Comparteix aquesta informació

Pablo Borjabad Tena, fiscal de menors de la Fiscalia Provincial de Barcelona, va impartir el 5 de novembre passat la conferència “L’actuació del fiscal de menors: protecció i reforma” a alumnes de Dret

El fiscal de menors de Barcelona: “Tot s’ha d’orientar a la reinserció del delinqüent menor”

Així que va començar, el fiscal va deixar clar que la seva professió no consisteix a ser “un defensor de l’Estat, sinó de la justícia” i que l’actuació de la Fiscalia de menors abraça dos vessants: la protecció i la reforma.

Tal com el ponent va explicar, la funció de protecció es dóna tant en l’àmbit civil com en el penal. En l’àmbit civil, el fiscal intervé en processos de separació i divorci amb fills menors. En l’àmbit penal, se li encomana la funció, per exemple, de ponderar la conveniència d’interposar querella o denúncia quan la víctima és menor. Hi ha també una funció de protecció del testimoni menor d’edat.

Quant al vessant de la reforma, tracta que “els menors delinqüents s’oblidin dels motius que els van portar a delinquir”.

Tal com va explicar Borjabad, en els casos de menors, el fiscal instrueix directament el procediment, però sempre amb un jutge de garanties que serà qui, per exemple, “donarà les ordres de registre”.

L’objectiu principal de la Fiscalia de menors és que romangui la protecció del menor. “Tot el procediment —va dir Borjabad— ha d’estar orientat a la reinserció del delinqüent menor”.

En aquest sentit, per reinserir el jove a la societat, un equip tècnic format per educadors i psicòlegs redacten un informe psicosocial del menor que explica la història del menor i proposa una solució.

La conferència va tenir lloc en el marc del cicle de conferències de formació contínua que la Facultat de Dret organitza durant tot el curs.