El professor Josep Serrano coordina la reedició d’una obra de Víctor Ferro Pomà

22/01/16
Comparteix aquesta informació

Josep Serrano Daura, professor d’Història del Dret, ha coordinat la reedició de l’obra El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, del desaparegut Dr. Víctor Ferro Pomà. En el projecte, hi ha participat, entre d’altres, Javier Rodríguez-Alsina Gallardo, estudiant de la Facultat de Dret.

El professor Josep Serrano coordina la reedició d’una obra de Víctor Ferro Pomà

Estudiós i gran coneixedor del dret i de les institucions històriques del nostre país, Ferro és un especialista reconegut i fonamental en la historiografia jurídica catalana fins a la promulgació del Decret de Nova Planta de 1716.

L’obra l’edita la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, en un projecte finançat pel Parlament de Catalunya, el Departament de Justícia, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, l’Institut Oftàlmic de Mallorca i la Fundació Noguera, vinculada al Col·legi de Notaris de Catalunya.