Els professors Toni Bosch i Sebastián del Rey imparteixen les ponències centrals del I Congrés Internacional de Dret de la Universitat César Vallejo

02/07/15
Comparteix aquesta informació

Els dies 27 i 28 de juny passats, Toni Bosch i Sebastián del Rey van fer les intervencions principals en el marc del I Congrés Internacional de Dret, que enguany tracta del frau immobiliari, que es va celebrar a Lima i que van organitzar la Universitat César Vallejo i el Col·legi de Notaris de la capital peruana.

Els professors Toni Bosch i Sebastián del Rey imparteixen les ponències centrals del I Congrés Internacional de Dret de la Universitat César Vallejo

A aquesta trobada internacional al voltant del dret privat, notarial i registral, centrat en la lluita contra el frau immobiliari, i que va tenir experts provinents del Perú, el Brasil, l'Argentina i Espanya, els professors de UIC Barcelona van compartir les seves experiències i coneixement, adquirits amb l'exercici professional a Espanya, no només a efectes comparatius dels diferents mecanismes i ordenaments jurídics, sinó també per establir les bases de futurs procediments comuns que ajudin a lluitar contra el frau en l’àmbit supranacional.

El Professor Bosch, membre del Tribunal Arbitral de Barcelona, ​​va il·lustrar els assistents sobre els nous modus operandi de les màfies dedicades a aquest tipus de frau: "Avui els estafadors utilitzen les xarxes o maniobres financeres per realitzar les seves activitats il·legals. Les estafes són més sofisticades i els delinqüents busquen dur a terme desfalcs més grans en els quals estan involucrades diverses persones que coneixen la informació i són capaces de modificar-la o alterar-la. Un exemple d'això, el conformen els fraus relacionats amb la venda de solars suposadament urbanitzables i amb llicència, quan, en realitat, aquests no tenen aquestes característiques".

Per la seva banda, el professor del Rey, registrador titular de la Propietat del Registre n. 2 de Vic, va exposar la realitat i els remeis existents al voltant del delicte de blanqueig de capitals i va apuntar que: "perquè el dret registral compleixi aquesta funció, cal que s'estableixin normes que facilitin, als professionals d'aquesta matèria, detectar els intents d'estafa des d'un inici, i que reforcin la independència dels registradors respecte de les parts que intervenen en un determinat contracte, i en garanteixin i protegeixin l'objectivitat".