Un estudi de UIC Barcelona demostra com les condicions econòmiques generals afecten la relació entre la salut i el salari

26/07/19
Comparteix aquesta informació

L’article del professor Manuel Flores es va publicar a la revista Oxford Economic Papers.

Un estudi de UIC Barcelona demostra com les condicions econòmiques generals afecten la relació entre la salut i el salari
Photo by Headway on Unsplash

Manuel Flores, investigador de l’Institut de Recerca en Avaluació i Polítiques Públiques (IRAPP), acaba de publicar l’estudi titulat “The impact of health on wages: evidence from Europe before and during the Great Recession” a la revista Oxford Economic Papers, editada per Oxford University Press.

En la seva investigació, Flores estudia si l’efecte causal de la salut sobre el salari per hora canvia amb les condicions econòmiques generals i, en aquest cas, saber el perquè. “Trobem que, a Europa, en el període anterior a la recent Gran Recessió, les persones en edat de treballar que tenen més bona salut tenen un salari-hora entre un 5 % i un 6 % més elevat, de mitjana més elevat”, explica l’investigador, “però, durant la Gran Recessió, l’impacte positiu de la salut en el salari desapareix”.

Els investigadors van atribuir aquesta troballa a un augment de presentisme laboral (anar a la feina tot i estar malalt) durant aquest període, que va reduir l’impacte de la mala salut en el salari a curt termini. “Des d’una perspectiva de política pública, encara que es tracti d’un efecte a curt termini, el presentisme planteja també riscos a més llarg termini, tant per a la salut dels mateixos treballadors que van a la feina estant malalts com per a la salut dels seus companys de feina, que corren el risc de ser contagiats”, afirma Flores.

De fet, s’estima que als Estats Units els que van assistir a la feina mentre estaven infectats amb H1N1 van causar la infecció de fins a 7 milions de companys de feina (15 % dels 44 milions d’infectats amb H1N1) en tan sols tres mesos, durant el zenit de la pandèmia de H1N1 el 2009. “Aquesta evidència assenyala la importància i les dificultats de dissenyar polítiques de salut i d’ocupació que promoguin una assignació eficient dels recursos humans en el mercat laboral. Aquestes polítiques, com les que afavoreixen un nivell òptim de baixes per malaltia, poden augmentar l’ocupació posterior i reduir la dependència dels sistemes de baixes laborals”, assegura Flores.

La revista Oxford Economic Papers és una revista d’economia general que publica articles arbitrats en teoria econòmica, economia aplicada, econometria i història del pensament econòmic, entre d’altres. Ocasionalment, publica articles de revisió, a més d’articles originals.