La família reclama polítiques per afrontar l’assetjament escolar des de la llar

29/11/17
Comparteix aquesta informació

Experts en l’àmbit de l’educació, la sanitat i la família aborden avui el tema de l’assetjament escolar a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) en una jornada que la Universitat organitza conjuntament amb la Fundació Joaquim Molins Figueras.

La família reclama polítiques per afrontar l’assetjament escolar des de la llar

A la inauguració de la jornada, la Dra. Montserrat Gas, directora de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família, i el Sr. Joaquín Molins, president de la Fundació Joaquim Molins Figueras, han presentat la nova Childcare and Family Policies Chair. Joaquín Molins ha destacat la col·laboració amb UIC Barcelona, que es consolida amb la creació de la nova càtedra, i ha afirmat que pretén ser un “espai d’anàlisi i transferència per als diferents agents que participen en les polítiques familiars i per la cura del menor”. Per la seva banda, la Dra. Gas ha afirmat: “La nova càtedra vol ajudar al disseny de noves polítiques familiars que mirin per l’interès del menor i donar propostes de millora en l’àmbit de polítiques de família”. 

Al final del matí, s’ha presentat l’informe “La percepció i experiència de l’assetjament escolar a l’escola, la família i la societat”, realitzat per la Dra. Consuelo León i impulsat per la nova càtedra. L’estudi s’ha fet a partir de cinc focus group en què han participat catorze centres educatius (set de públics i set de privats). Al final de l’estudi, es fan unes propostes de polítiques d’intervenció en l’àmbit de l’educació, els mitjans de comunicació i la família. 

Segons l’informe, creix la demanda d’eines per part de pares sobre com gestionar des de casa el bullying i el ciberbullying. “Fins ara s’han treballat i implementat polítiques d’actuació sobretot a l’escola, però cal donar eines a la família per poder afrontar-lo”, afirma la Dra. Consuelo León. 

L’estudi reforça també que cal que l’escola es converteixi en un àmbit on puguin oferir formació per a pares. “La proposta és fer de l’escola, en col·laboració amb les famílies, un veritable i eficaç àmbit de prevenció”, segons la Dra. León. A més a més, afirma  que “Els estils parentals comunicativament oberts són claus per identificar el bullying. Un estil de comunicació parental adequat enforteix la dignitat de l’infant i l’allunya de patrons relacionals en els quals estigui present l’abús del poder”. 

Durant el matí, han tingut lloc dues taules rodones sobre els indicadors de bullying i el ciberbullying i sobre com afrontar amb èxit situacions d’assetjament escolar amb l’experiència d’experts en l’àmbit de la sanitat, l’educació i la família. La jornada acabarà aquesta tarda amb quatre tallers en què experts i professors compartiran projectes i bones pràctiques.