Fundación Adecco i la Caixa d'Enginyers aposten per l'accessibilitat

29/10/12
Comparteix aquesta informació

L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya (ESARQ-UIC) ha tornat a engegar l'assignatura Accessibilitat, gràcies al suport de la Fundación Adecco i Caixa d'Enginyers. L'objectiu de l'assignatura és que els futurs arquitectes incorporin criteris d'accessibilitat en els seus projectes, aconseguint així que els entorns siguin transitables i aptes per a les persones amb mobilitat reduïda.

Fundación Adecco i la Caixa d'Enginyers aposten per l'accessibilitat

El conveni va
ser subscrit el dijous 25 d'octubre pel Dr. Pere Alavedra Ribot, rector de la
UIC; Isabel Sánchez Soria, directora de Gestió i Desenvolupament de Persones de
Caixa d’Enginyers, i Francisco Mesonero, director general de la Fundación
Adecco. A més, hi han estat presents Enrique Rovira-Beleta, professor titular
de l'assignatura; Javier Amate Paz, director de Banca Institucional de Caixa
d’Enginyers i Francisco Javier Pérez, coordinador de la Fundación Adecco a
Catalunya.

L'assignatura Accessibilitat va néixer l'any 2005 
i actualment és una matèria obligatòria a 3r d'Arquitectura. L’objectiu de
l’assignatura és que els futurs arquitectes descobreixin les necessitats i
problemes de les persones amb discapacitat i treballin per vèncer les
dificultats que viuen diàriament.

La iniciativa,
pionera en l’àmbit nacional, està dirigida pel reconegut arquitecte Enrique
Rovira-Beleta, professor titular de l'assignatura i especialista en
accessibilitat. La seva principal filosofia se centra a traslladar a l'alumnat
el missatge que incorporar criteris d'accessibilitat en els seus projectes no
va en detriment de la creació d'edificis i entorns de qualitat arquitectònica,
disseny i estètica. L'assignatura inclourà una part teòrica i una altra de pràctica,
amb visites a diferents entorns en els quals s'analitzaran i proposaran
solucions d'accessibilitat.

La Fundación
Adecco i Caixa d’Enginyers han recolzat aquest projecte en línia amb el seu
compromís amb la integració laboral de les persones amb discapacitat. Segons
Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “aconseguir espais
accessibles per a les persones amb discapacitat és un pas essencial i
determinant per a la seva integració laboral. Si comprometem els futurs
arquitectes amb aquesta màxima, aconseguirem entorns empresarials aptes per a
persones amb mobilitat reduïda”. Per la seva banda, Isabel Sánchez, directora
de Gestió i Desenvolupament de Persones de Caixa d’Enginyers, afirma que
“encara que és un tema en el qual s'està avançant queda molt recorregut i la
millor manera per aconseguir-ho és incorporar-ho en el sistema educatiu, és per
això que aquesta col·laboració s'alinea amb la voluntat de la nostra entitat de
contribuir a facilitar la plena accessibilitat per a tots els col·lectius”.
Enrique Rovira-Beleta, professor de l'ESARQ-UIC manifesta que “a través de
l'assignatura aconseguim que els alumnes descobreixin les capacitats de les
persones amb discapacitat i que entenguin que l'accessibilitat no és només una
necessitat per a les persones amb discapacitat, sinó un avantatge per a tots
els ciutadans, que a més redunda en una millora de la qualitat del seu
projecte”.