La Dra. Lorente col·labora en un manual sobre el tractament del dolor des d'una perspectiva multidisciplinària

01/06/13
Comparteix aquesta informació

La Dra. Marian Lorente, professora de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, ha publicat un capítol dins del manual «Guidelines in Multidisciplinary Pain Management».

La Dra. Lorente col·labora en un manual sobre el tractament del dolor des d'una perspectiva multidisciplinària

El capítol titulat “Vies anatòmiques del dolor: acció de l’acupuntura” descriu, des de la captació del dolor, els receptors del dolor, la via nerviosa perifèrica, la via dins de la medul·la espinal i com arriba el dolor a l’encèfal o cervell, com a condicionants importants en els diferents tractaments per al dolor. La mateixa Lorente destaca que s’entén que el dolor és una sensació subjectiva i que “tant el dolor agut com el crònic són temes d’enorme calat en els nostres hospitals ja que afecten la qualitat de vida dels pacients”.

El llibre Guidelines in Multidisciplinary Pain Management parla del tractament del dolor crònic amb un enfocament multidisciplinari. L’obra, escrita per professionals amb experiència en el procés curatiu del dolor crònic en diferents àmbits de la medicina, té el suport de l’American Academy of Pain Manegement. El manual és una bona guia per comprendre els beneficis del tractament del dolor crònic d’una forma multidisciplinària i per aplicar aquestes tècniques a la clínica.