La revista de primer quartil ‘Journal of Clinical Periodontology’ publica les conclusions de la recerca liderada pel Dr. Nart, que avalua la relació entre el gruix del penjall i la presència de cobertura total de l’arrel

08/09/17
Comparteix aquesta informació

La recerca, portada a terme pel Departament de Periodòncia i liderada pel Dr. Josep Nart, té com a objectiu principal avaluar si hi ha alguna relació entre el gruix del penjall i la presència de cobertura total de l’arrel quan s’apliquen penjalls d’avançament coronal en combinació amb un empelt de teixit connectiu.

La revista de primer quartil ‘Journal of Clinical Periodontology’ publica les conclusions de la recerca liderada pel Dr. Nart, que avalua la relació entre el gruix del penjall i la presència de cobertura total de l’arrel

Amb el títol “Coronal advanced flap in combination with a connective tissue graft. Is the thickness of the flap a predictor for root coverage? A prospective clinical study”, l’estudi mostra que el gruix del penjall no és un indicador de la cobertura completa de l’arrel quan s’empra la tècnica de penjall d’avançament coronal en combinació amb un empelt de teixit connectiu. Així mateix, aquesta tècnica pot ser una opció en el tractament de biotips fins.

Per arribar a aquestes conclusions, l’equip d’investigadors ha realitzat un estudi clínic prospectiu en el qual s’han tractat diverses retraccions amb un penjall d’avançament coronal en combinació amb un empelt de teixit connectiu estandarditzat d’1mm de gruix. L’ús de fèrules individuals ha permès mesurar de manera repetida els paràmetres periodontals convencionals en el mateix punt. El resultat més destacat ha estat l’assoliment,sis mesos després de la cirurgia, d’una cobertura total de l’arrel, un augment del gruix gingival i de l’amplada del teixit queratinitzat.