La UIC inicia el procés d’acreditació de les titulacions de grau i màster universitari

18/12/14
Comparteix aquesta informació

La UIC ha iniciat el procés d’acreditació de les titulacions de grau i màster universitari, en el Marc per a la verificació, seguiment, modificació i acreditació de títols oficials (Marc VSMA) establert per AQU Catalunya,. 

La UIC inicia el procés d’acreditació de les titulacions de grau i màster universitari

L’avaluació s’iniciarà amb la Facultat d’Humanitats, amb el seu grau en Humanitats i Estudis Culturals i amb el Màster Universitari en Gestió Cultural; i amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut amb el grau en Medicina i amb els màsters universitaris en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica i en Fisioteràpia i Evidència Científica.

El procés d’acreditació s’inicia amb la preparació d’un Autoinforme del centre on s’identifiquen les fortaleses i àrees de millora de les titulacions, i amb la recollida d’evidències que recolzen el desplegament dels plans d’estudi.  El procés culmina amb la Visita Externa d’un Comitè d’Avaluació, format per acadèmics externs a la UIC, que examinarà in situ el desenvolupament de les titulacions i el funcionament del Sistema de Garantia Interna de Qualitat. 

Les visites externes dels dos centres es duran a terme durant el mes de febrer de 2015.  Una vegada superada la visita, els centres podran sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i al Consell d’Universitats la renovació de l’acreditació dels títols.

L’autoinforme dels centres es pot consultar a l’apartat web de Qualitat de la UIC:  http://www.uic.es/ca/la-universitat-qualitat