L’ACED constata que el sistema actual de control de les tesis doctorals és l’òptim

23/01/19
Comparteix aquesta informació

Representants de les escoles de doctorat de les dotze universitats catalanes i d’Andorra revisen el sistema actual de control de les tesis doctorals a la reunió bianual de l’Agrupació Catalana d’Escoles de Doctorat (ACED).

L’ACED constata que el sistema actual de control de les tesis doctorals és l’òptim

L’Agrupació Catalana d’Escoles de Doctorat (ACED) va celebrar divendres passat, 18 de gener, la seva reunió bianual al Campus Barcelona de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona). En el marc de la reunió, es va constatar la transparència i seriositat dels processos de seguiment i control de les tesi doctorals que realitzen les comissions acadèmiques de doctorat de les diferents universitats. Aquest seguiment permet assegurar que les tesi doctorals compleixen, per una banda, amb els requisits mínims de qualitat exigida i, per altra, l’originalitat del seu contingut. 

Segons s’explica des de la mateixa agrupació, des de la implantació del Reial Decret 99/2011 del 28 de gener, les universitats espanyoles tenen l’obligació de fer un seguiment continuat del desenvolupament de les tesi doctorals a través de les comissions acadèmiques de doctorat. També han d’assegurar l’originalitat del treball i promocionar la formació integral dels doctorands i la seva internacionalitat, tal com recomanen les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Aquest decret se segueix des de totes les universitats i es garanteix així la qualitat de les tesis. 

L’Agrupació Catalana d’Escoles de Doctorat està formada per les dotze universitats catalanes juntament amb la Universitat d’Andorra.