Lideratge i innovació: claus principals per afrontar els reptes de l'assistència en salut mental

20/03/15
Comparteix aquesta informació

Una vintena de caps de servei i coordinadors regionals pertanyents a diferents serveis de salut mental de les comunitats autònomes del País Basc, Catalunya, Aragó, Múrcia, Illes balears i València han participat en el Seminari de formació en gestió clínica en l'àmbit de la salut mental organitzat per l'Institut Albert J. Jovell de Salut Pública i Pacients de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i el Parc de Salut Mar, amb la col·laboració de Janssen.

Lideratge i innovació: claus principals per afrontar els reptes de l'assistència en salut mental

Els trastorns mentals i les addiccions són un dels problemes de salut amb una càrrega sanitària, social i econòmica més elevada i creixent en la majoria de països. Segons l'Organització Mundial de la Salut, dos de cada cinc casos d'incapacitat al món són deguts a trastorns mentals, els quals també originen fins un de cada tres del total dels contactes amb els serveis de salut, tant en països desenvolupats com no desenvolupats.

L'elevada prevalença d'aquests trastorns es relaciona també amb les ràpides transformacions socials. Els professionals de la salut s'han d'adaptar a aquests canvis i als de les organitzacions sanitàries amb una formació que abasti des dels valors fins a l'organització, el treball en equip o les noves competències en la gestió dels recursos.

El Dr. Josep Ramos, director de planificació de salut mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu i codirector del curs, ha assenyalat que "aquest seminari ha possibilitat reordenar les prioritats, tornar a situar els objectius de la professió i de la funció directiva com a element clau per a el model de societat. "

Per la seva banda, el Dr. Enric Sentís, coordinador del Centre de Salut Mental Cornellà Parc Sanitari Sant Joan de Déu i codirector del curs, va destacar els projectes presentats com a treball final, afirmant que "tots els participants van apostar pel disseny d'un pla estratègic o funcional en la pròpia institució o en les institucions al seu càrrec, la qual cosa implica una línia de treball centrada en la promoció del canvi i la millora assistencial ".

Finalment, Dra. M. Dolors Navarro, directora de l'Institut Albert J. Jovell de Salut Pública i Pacients de la UIC i codirectora del curs, va destacar "la importància de la participació dels pacients i de les famílies en l'organització i funcionament els propis centres assistencials de salut mental, com una aposta d'innovació i transparència de les institucions ".