Mons. Lluís Clavell: «La separació entre la fe i la raó és un dels perills que amenaça les universitats»

30/09/13
Comparteix aquesta informació

El teòleg Lluís Clavell va afirmar a la Trobada entre Fe i Raó que es va celebrar a la UIC que «la separació entre la fe i la raó és un dels perills que amenaça les universitats», que, com ell mateix va destacar, era una de les conviccions de Joan Pau II i Benet XVI.

Mons. Lluís Clavell: «La separació entre la fe i la raó és un dels perills que amenaça les universitats»

La trobada, organitzada conjuntament per la UIC i la Universitat Pontifícia de la Santa Creu (PUSC), va reunir durant dues jornades professors de la UIC i els teòlegs Paul O’Callaghan i Lluís Clavell, professors de la PUSC, per intercanviar idees i aprofundir sobre el coneixement tenint en compte la fe i respondre als reptes que es plantegen des de les diferents àrees professionals.

El programa es va dividir en dues jornades, una al Campus Barcelona i l’altra al de Sant Cugat. Tots dos dies, professors de la UIC i els dos professors de la PUSC van suggerir temes relacionats amb la fe i la raó des de les seves respectives disciplines. Després de presentar les seves conferències, es va obrir un debat amb els ponents convidats sobre les qüestions plantejades.

Així, a Barcelona, el Dr. Enric Vidal, degà de la Facultat d’Educació, va abordar la qüestió de la ideologia de gènere; la Dra. Montserrat Gas, directora de l’Institut d'Estudis Superiors de la Família (IESF), el concepte de família en la societat actual; la Dra. Belén Zárate, vicerectora de Comunitat Universitària, l’aportació de la fe a la raó jurídica, i el Dr. Miquel Bastons, professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials, la relació entre caritat i justícia.

Per la seva banda, el teòleg Paul O’Callaghan, doctor en Teologia per la Universitat de Navarra i professor de la PUSC, va centrar la seva intervenció a destacar la importància de la teologia com a suport a la filosofia. “La religió necessita ser pensada i, per això, hi ha la teologia. L’home és naturalment religiós i, per això, és important”, va destacar.

D’altra banda, a Sant Cugat, el Dr. Albert Balaguer, degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, va abordar la relació entre la medicina, la transcendència i el mètode científic; el Dr. Josep Argemí, director de l’Institut de Estudis Superiors de Bioètica, va tractar el tema de la bioètica en una societat aconfessional, i la Dra. Cristina Monforte, vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, va tractar el repte de la cura.

Durant la seva ponència, Clavell, actualment professor de Metafísica a la PUSC i rector emèrit de la Universitat Pontifícia de la Santa Creu, va debatre sobre com s’han de tornar a unir fe i raó en el si de la universitat, i va analitzar el paper que juga la teologia actualment. “Pensar al costat dels científics. Establir un clima no només de respecte sinó de simpatia entre els professors de diferents sabers” i “mantenir juntes investigació i didàctica” van ser algunes de les conclusions.

A manera de tancament, Lluís Clavell va destacar que “un mèrit del plantejament d’aquesta trobada és la interacció entre professors de diferents camps, no només en el debat sinó en la preparació prèvia”. Segons Clavell, trobades com aquesta són necessàries en l’entorn universitari per tal de mantenir viva la unió entre fe i raó.

La Trobada entre Fe i Raó ha estat un dels actes organitzats a la Universitat, que s’ha sumat així a l’Any de la Fe convocat per Benet XVI.