La professora Magdalena Bosch participa en el congrés internacional ‘Virtues: Local or Universal’

15/01/19
Comparteix aquesta informació

Es tracta d’un congrés en què els professionals es plantegen qüestions de diversos àmbits.

La professora de la Facultat d’Humanitats Magdalena Bosch va participar del 3 al 5 de gener en la setena edició d'un congrés sobre ètica de la virtut que aquest any es titula “Virtues: Local or Universal” i va tenir lloc a Oriel College, Oxford (Regne Unit). En l’acte, la professora va presentar-hi la seva comunicació titulada “Virtue and Ultimate End: Local or Universal?”

La comunicació tracta sobre una finalitat global que dona sentit a totes les finalitats parcials de les nostres accions, la finalitat última. Segons Bosch, aquesta finalitat última té un aspecte universal, la cerca de la felicitat, i un aspecte subjectiu, que és la manera personal com la busquem. “Es basa en la idea aristotèlica de la felicitat que significa una realització en plenitud de les persones humanes com a humanes”, explica la professora. 

L’objectiu principal d’aquest congrés és explorar preguntes sobre la localitat enfront de la universalitat de les virtuts des d’una sèrie de perspectives teòriques i pràctiques. A més a més, també busca reunir experts d’una varietat de disciplines per explorar diversos tipus de preguntes. 

L’acte el va organitzar The Jubilee Centre for Character and Virtue, un centre de recerca interdisciplinari que se centra en el caràcter, les virtuts i els valors en interès de les persones. Es tracta d’un centre de recerca i informació sobre polítiques i pràctiques en aquesta àrea i, a través de la seva àmplia gamma de projectes, contribueix a la renovació de la ètica de les virtuts i formació del caràcter tant en individus com en societats.