La recerca-acció col·laborativa, una de les vies de la transformació de la cultura docent

25/06/18
Comparteix aquesta informació

La professora d’Educació de UIC Barcelona Maria Domingo-Coscollola juntament amb les professores de la UB Judit Onsès-Segarra i Juana M. Sancho-Gil publiquen l’article “La cultura DIY en educación primaria. Aprendizaje transdisciplinar, colaborativo y compartido en Hub DIYLab” en la Revista de Investigación Educativa (RIE).

La recerca-acció col·laborativa, una de les vies de la transformació de la cultura docent

La recerca-acció col·laborativa i el procés que s’ha seguit s’han revelat com a adequats per impulsar i documentar una transformació de la cultura docent dels centres des d’un procés col·laboratiu. És una de les principals conclusions que s’extreuen del projecte europeu DIYLab i de la seva implementació en una escola d’educació primària d’Espanya. 

El projecte s’ha desenvolupat en centres d’educació primària, secundària i superior d’Espanya, Finlàndia i Txèquia, i hi ha participat la professora d’Educació de UIC Barcelona Maria Domingo-Coscollola junt amb les professores de la Universitat de Barcelona (UB) Judit Onsès-Segarra i Juana M. Sancho-Gil.

La conclusió d’aquest projecte s’ha plasmat en l’article “La cultura DIY en educación primaria. Aprendizaje transdisciplinar, colaborativo y compartido en Hub DIYLab”, publicat en la Revista de Investigación Educativa. El focus principal de l’estudi ha estat incorporar, a les institucions implicades, modalitats d’aprendre relacionades amb la cultura Do it Yourself (DIY). Seguint una metodologia basada en els principis de la recerca acció col·laborativa, organitzem grups de discussió amb famílies, professorat i alumnat.

Les investigadores també assenyalen en l’article que és important avançar cap a una escola centrada en els alumnes, en la societat actual, i en l’aprenentatge vivencial, amb sentit i continuat. Per això, expliquen que hi ha necessitats significatives: repensar les relacions pedagògiques, revisar el rol del docent, parar esment als processos emocionals que són part de l’aprenentatge, treballar la competència digital de forma col·laborativa per aprendre i evitar la rigidesa de distribució dels continguts en compartiments estancats d’horaris i assignatures.

També s’ha creat la plataforma oberta DIYLabHub creada per a aquest projecte en què es poden compartir les produccions audiovisuals dels estudiants. Durant la implementació, s’han realitzat observacions, enregistraments i notes de camp. A partir d’aquestes fonts, han centrat els resultats i conclusions en les produccions audiovisuals que estudiants d’educació primària d’Espanya han creat i compartit en el Hub, així com en les fortaleses i febleses del projecte entorn de les relacions pedagògiques, la competència digital i la sostenibilitat que té.