Resultats de l’Avaluació Docent del professorat 2017

15/06/18
Comparteix aquesta informació

La IX Convocatòria d’Avaluació Docent en la qual s’avalua la docència impartida pel professorat de UIC Barcelona seguint les directrius del Manual Docentia s’ha acabat.

Resultats de l’Avaluació Docent del professorat 2017

Un total de 31 professors s’han presentat a aquesta nova edició de l’avaluació docent. Els resultats, en terme de percentatges, han estat els següents:

— Molt favorable: 29 %
— Favorable: 61 %
— Favorable condicionat: 7 %
— Desfavorable: 3 %

Amb aquesta convocatòria, el total de professors avaluats en totes les edicions ascendeix a 355.

En l’Informe Global i fruit d’aquesta nova avaluació docent, la comissió avaluadora proposa una sèrie d’activitats orientades a la millora de la qualitat docent del professorat i de les titulacions que s’imparteixen a UIC Barcelona.