Ricardo M. Jiménez-Yáñez estudia les estratègies retòriques de persuasió en blogs jurídics i articles doctrinals amb relació a una sentència polèmica

09/07/20
Comparteix aquesta informació

El doctor i professor de la Facultat d’Humanitats i de Dret ha escrit l’article a la revista Discurso & Sociedad conjuntament amb la doctora de la Universitat San Jorge Diana Giner i l’advocat soci del bufet Fieldfisher-Jausàs Pablo Franquet.

Ricardo M. Jiménez-Yáñez estudia les estratègies retòriques de persuasió en blogs jurídics i articles doctrinals amb relació a una sentència polèmica

El doctor i professor de la Facultat d’Humanitats i de Dret Ricardo M. Jiménez-Yáñez ha publicat un article a la revista Discurso & Sociedad sota el títol “Estrategias retóricas de persuasión en Blogs Jurídicos (Blawgs) y Artículos Doctrinales”, en el qual analitza l’impacte que té la persuasió en els blogs jurídics i els articles doctrinals amb relació a la sentència que va emetre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les clàusules sol en préstecs hipotecaris.

L’objectiu de l’estudi és l’anàlisi empírica exploratòria i comparativa de la posició dels autors d’un corpus de blogs jurídics (blawgs) i d’articles doctrinals sobre aquesta sentència polèmica. A l’estudi, s’analitzen i es comparen els emfatitzadors, mitigadors i marcadors actitudinals que utilitzen els autors, com a professionals i experts en el camp, amb la finalitat de persuadir l’audiència de la seva opinió.

Una de les aportacions de l’estudi és que hi han col·laborat lingüistes i advocats. A més a més de Jiménez-Yáñez, l’article ha estat escrit per la doctora de la Universitat San Jorge Diana Giner i l’advocat soci del bufet Fieldfisher-Jausàs Pablo Franquet.