Solucions als dubtes sobre el nou Codi Penal

17/02/12
Comparteix aquesta informació

José Ramón Agustina i Guillermo Benlloch, professors de Dret a la UIC, participan com a coautor en l'obra «El nuevo Código Penal. Comentarios a la reforma» publicada recentment per l'editorial La Ley.

El nuevo Código Penal. Comentarios a la reforma és una obra col·lectiva dirigida per Jesús M. Silva
i coordinada per Nuria Pastor Muñoz. El llibre ha estat publicat aquest
mes de febrer per l’editorial La Ley i analitza amb qualitat i rigor els
continguts de la Llei orgànica 5/2010, de la reforma del Codi Penal que va
entrar en vigor el desembre de 2010.

Aquesta reforma de llei va
suposar la modificació de més d'una quarta part dels seus articles. Es per això
que la finalitat d’El nuevo Código Penal.
Comentarios a la reforma
és facilitar als juristes un instrument per a la
comprensió i resolució de dubtes sobre la nova reforma de llei.