UIC Barcelona avança cap a la sostenibilitat integral de la Universitat

19/02/20
Comparteix aquesta informació

UIC Barcelona treballa diàriament per fomentar i aplicar alternatives ètiques als reptes ambientals i sostenibles amb què es troba la societat actual. En coherència amb la missió i la visió de la Universitat, disposa d’una Oficina de Cooperació i Desenvolupament Sostenible, així com d’una Comissió de Sostenibilitat que impulsa diferents iniciatives per promoure la sostenibilitat de manera integral dins la Universitat.

UIC Barcelona avança cap a la sostenibilitat integral de la Universitat
Seguint la línia de fer una Universitat més sostenible, el rector, Xavier Gil, va signar l’any 2016 el “Compromís de UIC Barcelona en política de sostenibilitat”. El document fa palesa la seva voluntat de cercar, difondre i aplicar alternatives ètiques als reptes socioeconòmics i ambientals amb què es troba la societat actual i la mateixa universitat.
 
El compromís dona suport a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i està en consonància amb el document marc per a la sostenibilitat aprovat el 2011. En aquest sentit, UIC Barcelona està desenvolupant el Pla Estratègic de Sostenibilitat 2016-2022 en les àrees d’organització, docència, recerca i gestió ambiental, per transformar els campus cap a la sostenibilitat. 
 
Durant els últims anys, s’han posat en marxa diferents accions per fomentar la sostenibilitat a UIC Barcelona. A través del programa UIC + Sostenible des del 2009 s’han organitzat jornades de formació i sensibilització, com ara el Taller Transversal de Sostenibilitat, obertes a tota la comunitat universitària. 
 
Una de les iniciatives recents que s’ha posat en marxa al Campus Barcelona ha estat la d’eliminació de plàstic al servei de cafeteria. El passat gener de 2020, es van incloure gerres d’aigua per reduir la compra d’ampolles d’aigua de plàstic. Aquesta acció va acompanyada d’un petit descompte en el preu del menú de migdia si s’opta per l’opció de menú sense aigua embotellada. Des del servei de cafeteria també s’està treballant per eliminar molts dels materials d’un sol ús (gots, coberts) o utilitzar els més sostenibles (tovallons, estovalles, etc.). A més a més, s’opta per proveïdors que ofereixen productes de proximitat, de quilòmetre zero, de comerç just i de treball inclusiu. 
 
També s’han desenvolupat altres projectes de sostenibilitat com la campanya d’eficiència energètica (2014) “Tres petits clics, un gran estalvi”. Una iniciativa establerta per fomentar l’ús responsable d’energia i reduir el consum elèctric de la Universitat. Per la campanya es va crear un manual de bones pràctiques i es van reemplaçar 2.200 bombetes convencionals del Campus Barcelona per bombetes de tecnologia LED.
 
Quant a marxandatge, les agendes i carpetes de la Universitat estan fabricades de paper reciclat (disposen del segell oficial) i no de plàstic. D’altra banda, UIC Barcelona ha reduït el volum d’impressió de cartells i fulletons informatius i ha optat per la generació de recursos en línia.