UIC Barcelona desenvoluparà un programa innovador per planificar les exposicions del CaixaForum

21/02/19
Comparteix aquesta informació

Es tracta d’un projecte innovador en la gestió de museus en el qual treballen experts en museus, patrimoni i presa de decisions.

UIC Barcelona desenvoluparà un programa innovador per planificar les exposicions del CaixaForum

La Caixa ha encarregat a UIC Barcelona el disseny i la creació d’un mètode i un programa informàtic posterior que ajudarà a planificar la programació de les exposicions dels vuit centres CaixaForum. La planificació es farà a partir de criteris objectius que mesuraran el valor aportat per cada mostra. Per això, es tindran en compte dades estadístiques, nivells de satisfacció, públics i costos de l’exposició, entre d’altres aspectes. L’eina també permetrà planificar les exposicions en funció de les característiques, el perfil i els espais en els quals es duran a terme. 

Des de UIC Barcelona s’analitzarà la programació expositiva dels vuit centres CaixaForum distribuïts per Espanya. Per fer-ho, s’utilitzaran dades quantitatives i qualitatives recollides des del 2009 pel Departament d’Exposicions de l’Àrea Cultural de la Fundació. L’objectiu de l’anàlisi és facilitar la programació d’exposicions determinant el temps òptim necessari entre el tancament i la inauguració d’una mostra en cada centre. 

L’equip de UIC Barcelona està format per la Dra. Marta Crispí, directora del Màster Universitari en Gestió Cultural de la Facultat d’Humanitats; els doctors Maria del Mar Casanovas, investigadora de la UPC, i Jaume Armengou, professor de l’IESE Business School, tots dos experts en metodologies multicriteri de presa de decisions; David Roche, professor d'ADE a UIC Barcelona i inclourà l’alumni i doctoranda Úrsula Valls, a més d’altres especialistes. Treballaran en l’anàlisi i desenvolupament de l’eina fins al febrer del 2020 per lliurar un informe definitiu del projecte. 

“La novetat recau que els resultats permetran millorar les planificacions de les temporades tenint en compte les singularitats de cada CaixaForum. Es tracta, per tant, d’elaborar una eina que permeti prendre decisions a partir d’unes dades objectives de qualitat”, explica la Dra. Crispí. 

La col·laboració entre UIC Barcelona i la Caixa ha sorgit arran del projecte final del Màster Universitari en Gestió Cultural de la Facultat d’Humanitats: “Planning a Season. MAUT for evaluating and planning museum's exhibitions programmes in Barcelona”. Aquest treball va ser realitzat el curs 2016-2017 i hi van participar Úrsula Valls, Carolina Pereira i Laura del Portell, dirigides pels doctors Jaume Armengou i Maria del Mar Casanovas.

“Es tracta d’un projecte innovador en l’àmbit cultural, ja que mai abans s’havia aplicat cap mètode de presa de decisions en la programació d’exposicions temporals ni en la gestió de museus, en general”, explica la doctoranda Úrsula Valls.