UIC Barcelona signa un conveni de col·laboració amb les universitats catalanes i amb el Govern per a la millora dels estudis que habiliten per a l’exercici de professions sanitàries

21/02/20
Comparteix aquesta informació

La consellera de Salut, Alba Vergés; la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i els rectors de les universitats catalanes —el rector de UIC Barcelona, Xavier Gil, entre ells— van signar dimecres 19 de febrer un conveni marc de col·laboració  per a la millora dels estudis que habiliten per a l’exercici de professions sanitàries.

UIC Barcelona signa un conveni de col·laboració amb les universitats catalanes i amb el Govern per a la millora dels estudis que habiliten per a l’exercici de professions sanitàries
L’objectiu de l’acord és promoure els canvis necessaris en les titulacions de grau de les professions sanitàries per adaptar-les als reptes emergents i als nous models d’atenció a les persones en l’àmbit sanitari que es plantegen en un futur proper. Uns canvis que es promouran sota el paraigües del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), organisme que aplega el Govern i les universitats catalanes.
 
El conveni de col·laboració respon a les mateixes demandes del sector formulades en el marc del Fòrum de Diàleg Professional, un procés de debat amb voluntat transformadora impulsat des del Departament de Salut, orientat a obtenir conclusions operatives en matèria de polítiques de planificació i d’ordenació dels professionals de la salut. Des de l’any 2019, aquest espai de reflexió ha donat lloc a un treball conjunt entre el departament de Salut, el d’Empresa i Coneixement —mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca— i les universitats de Catalunya. 
 
La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha destacat que “cal adequar la formació dels nous professionals de l’àmbit sanitari als valors, aptituds i coneixements necessaris per fer front als nous reptes que es plantegen”.
 
Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha ressaltat que “cal valorar la formació humanística, en valors, que la ciutadania demana al sistema de salut de Catalunya i que caracteritzen les professions de vocació com són totes les sanitàries. I és fonamental abordar-ho des de la formació”.
 
El conveni de col·laboració neix amb la voluntat de consolidar i perfeccionar les activitats formatives que integren els plans d’estudi de les titulacions universitàries oficials de l’àmbit sanitari per incidir en el progrés i la qualitat de les professions sanitàries a les quals s’adrecen.
 
L’acord subscrit fixa, així, quatre grans objectius prioritaris relacionats amb la formació universitària: la revisió dels continguts competencials de la formació universitària que conformen els perfils professionals en l’àmbit de la salut; la formació en valors i actituds de l’estudiantat universitari que cursa aquestes titulacions; l’adequació de les infraestructures docents i del perfil de professorat universitari per millorar la formació universitària de grau, i la millora de l’accessibilitat als estudis universitaris vinculats a les professions sanitàries per afavorir l’equitat en l’accés i el desenvolupament dels continguts competencials, de valors i d’actituds propis dels professionals de la salut.
 
Per avançar en aquests objectius, analitzar i proposar actuacions de millora respecte dels reptes detectats, l’any passat ja es van constituir en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) els dos primers grups de treball. D’una banda, a l’abril, es va crear el grup de treball per a la Millora en la Formació dels Estudis de Grau en Medicina. Poc després, al juny, es va formar el segon grup per a la Millora en la Formació dels Estudis de Grau en Infermeria.
 
Amb la signatura ara d’aquest acord, el Departament de Salut i la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement promouran igualment la creació de nous grups de treball conjunts i específics que implicaran les universitats que imparteixen els estudis de grau d’altres professions sanitàries.
 
Està previst que, en un termini màxim de dos anys des de la seva constitució, els grups de treball conjunts presentin les seves conclusions i propostes d’actuacions de millora al Consell Interuniversitari de Catalunya per tal que siguin valorades i aprovades.