Un llibre de l’ATIC recull la història i situació actual de la Facultat de Ciències de la Comunicació

12/06/20
Comparteix aquesta informació

L’ATIC (Associació d'Universitats amb Titulacions d'Informació i Comunicació) acaba de publicar el llibre Docencia e Investigación en Comunicación en España, que analitza la situació de les principals facultats de comunicació del país i dedica un capítol a la Facultat de Ciències de la Comunicació de UIC Barcelona

Un llibre de l’ATIC recull la història i situació actual de la Facultat de Ciències de la Comunicació

S'acaba de publicar Docencia e Investigación en Comunicación en España, un llibre editat per l'Associació d'Universitats amb Titulacions d'Informació i Comunicació (ATIC) que fa un recorregut per la història i la situació actual de les facultats que imparteixen titulacions vinculades amb la comunicació a Espanya, que té l’objectiu de desgranar la importància que han tingut en la consolidació de l'estructura comunicativa a l'Estat.

El llibre dedica un capítol a la Facultat de Ciències de la Comunicació de UIC Barcelona, que han escrit el degà de la Facultat, Alfonso Méndiz, i la també professora de la Facultat, Isabel Villanueva. En el capítol, es relata el camí des dels inicis fins a l'actualitat, i se subratllen quatre assoliments importants en la seva actual etapa de consolidació: creixement continuat d'alumnes, internacionalització del professorat i dels estudiants, augment de la recerca i del nombre de sexennis i posada en marxa d'un Programa de Doctorat Interfacultatiu. A més a més, s'incideix en un posicionament estratègic de la Facultat, definit en quatre punts: internacionalització de la Facultat, atenció personalitzada a l'alumne, pràctiques de qualitat i a mida del projecte personal i excel·lència en la formació acadèmica.

Aquest és el tercer llibre que edita l’ATIC, una associación que reuneix 43 facultats de tot l’Estat representades pels degans i deganes i que té la vocació de ser un espai de trobada que fomenti i faciliti el suport d’interessos comuns per aportar un valor afegit a la societat.