Un projecte que posa èmfasi en la comunicació oral ha rebut una de les ajudes que la universitat dóna a investigadors novells

11/02/16
Comparteix aquesta informació

El Grup de Recerca d’Aprenentatge, Desenvolupament i Interacció (GRADI) de la Facultat d’Educació de UIC Barcelona ha estat un dels tres projectes seleccionats per a l’obtenció de l’ajuda a investigadors novells, que atorga el vicerectorat de Recerca de la universitat. En aquesta investigació, les professores Balaguer i Fuentes posen èmfasi en la comunicació oral com un dels instruments més importants de què disposen els mestres per ensenyar a l’alumnat.

Un projecte que posa èmfasi en la comunicació oral ha rebut una de les ajudes que la universitat dóna a investigadors novells

Carme Balaguer i Mariana Fuentes són les codirectores del projecte, que té per títol “Les competències en llengua oral dels estudiants dels graus de Mestre d’Educació Infantil i Educació Primària: anàlisi, diagnòstic i intervenció per a la millora”.

Per a Fuentes, l’objectiu és “aportar elements de reflexió i propostes d’innovació per millorar la competència comunicativa oral en la formació inicial de mestres”. I per dur-lo a terme estan desenvolupant una metodologia mixta: quantitativa i qualitativa.

Per a la fase de diagnòstic s’analitzen els textos orals narratius i explicatius en el tercer i quart curs de la Facultat d’Educació de UIC Barcelona. Després, es dissenyarà i es posarà a prova una proposta formativa que es pretén que sigui extrapolable a altres facultats.