Una assignatura del Grau en Medicina de la UIC, premi de Diario Médico a la innovació

11/11/14
Comparteix aquesta informació

L'assignatura «Ús Racional de les Proves Diagnosticoterapèutiques» del Grau de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) va ser una de les candidatures guardonades en la 13a edició dels premis que anualment atorga Diario Médico a la innovació sanitària.

Una assignatura del Grau en Medicina de la UIC, premi de Diario Médico a la innovació

El diari va lliurar el dilluns el guardó al Dr. Esteve Llargués, que imparteix l’assignatura, en l’acte celebrat al Teatre Nacional de Catalunya, davant la presència del conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Hble. Sr. Boi Ruiz, i més de sis-cents professionals de la salut. La proposta de la UIC va ser una de les 100 premiades, escollida entre 1.500 candidates.

Segons els responsables de la titulació: “l’assignatura dóna resposta a un buit existent en la formació dels professionals de la salut. Tot i que l’ús racional i moderat de les proves diagnosticoterapèutiques comença a constituir una preocupació en alguns punts del planeta, com per exemple en el sistema sanitari nord-americà, els professionals no tenen una formació específica en aquest camp fins al programa de residència clínica. En aquest sentit, un grau que contempli un pla d’estudis en què consti una assignatura com la que s’imparteix a la UIC representa una innovació docent de primer nivell”.

L’assignatura, que s’imparteix tant en el format de classe magistral, com mitjançant el mètode del cas o a través de casos clínics, persegueix que l’alumne pugui tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada. A més, ha de comprendre la importància i les limitacions del pensament científic i ser capaç de formular hipòtesis, i recollir i valorar de forma crítica la informació per resoldre problemes seguint el mètode científic. L’estudiant, així, pot planificar un estudi de proves diagnosticoterapèutiques (indicació, prioritat i escalonament per complexitat) basat en el raonament clínic i el diagnòstic diferencial. I, a més a més, conèixer bé les proves per poder informar el pacient del risc o el benefici que comporten. Finalment, ha de saber valorar les informacions que aporta la prova i fer un contrast crític amb la clínica.